Dla mediów i organizatorów

RIDER TECHNICZNY & PLAN SCENY: RIDER.Żywiołak

FOTOGRAFIA ZESPOŁU: ŻYWIOŁAK 2019

LOGO ZESPOŁU: ŻYWIOŁAK.LOGO

LOGO ZESPOŁU OZDOBNE: ŻYWIOŁAK.LOGO1  

Źródło do pobrania LOGA :  link

SERDECZNIE PROSIMY O WYKORZYSTYWANIE LOGA Z JEGO OBWÓDKĄ.
JEST ONA INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚCIĄ.